מהו מעצר?

מהו מעצר?
אחד מכלי החקירה המצויים בידי המשטרה הוא מעצר.

החוק ממנו שואבת המשטרה את סמכויות המעצר שלה קרוי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו – 1966 (להלן:"החוק").
כאשר יש למשטרה מידע על עבירה שבוצעה, והיא חושדת במישהו שביצע את אותה עבירה, היא יכולה לפנות לבית המשפט ולבקש צו מעצר כנגד אותו חשוד על מנת לחקרו תוך שהוא במעצר ואינו מסתובב חופשי – דבר העלול לחבל בחקירה מאחר והוא עלול להעלים ראיות, לתאם גרסאות עם שותפיו לעבירה, אם ישנם כאלה, ועוד.

על פי החוק מצויה בידי המשטרה סמכות מעצר גם ללא צו שופט במקרים מסוימים, כגון: האיש עבר עבירה בנוכחות השוטר או שהשוטר סבור כי הוא עלול לסכן את בטחון הציבור או המדינה, האיש חשוד שעבר עבירה שדינה מאסר עולם או חשוד בביצוע עבירה ביטחונית ועוד.

במקרה של מעצר ללא צו שופט או במקרה של מעצר על פי צו שופט שניתן שלא בנוכחות האיש, אין המשטרה זכאית להאריך את המעצר מעבר לתקופה של 24 שעות.
עד תום מועד זה עליה להביא את העצור בפני שופט מעצרים על מנת שהוא יאריך את המעצר, במידה והמשטרה מעוניינת בכך, להמשך החקירה ולטובתה.

בשלב זה מן הראוי שהאיש המובא להארכת מעצר יפנה למשרדו של עורך-דין אבי תגר ואם אין לו אפשרות כזו, ימנה לו בית המשפט, בלית ברירה, עורך-דין מטעם הסנגוריה הציבורית – שרות הממומן ע"י המדינה.

בשלב הדיון בבקשת הארכת המעצר שהגישה המשטרה, יכולה המשטרה להציג בפני השופט מידע מודיעיני, מידע שהסנגור אינו יכול לראות בשלב זה, אך הוא יכול לחקור את ב"כ המשטרה על מנת לנסות ולדלות מהחקירה מידע בעזרתו ינסה לשכנע את ביהמ"ש שלא להיענות לבקשת המעצר של המשטרה ולשחרר את לקוחו לגמרי, או בתנאים מגבילים, דבר המכונה "מעצר בית".

בסמכות השופט לעשות זאת או להיענות לבקשת המעצר של המשטרה במלואה או בחלקה, כלומר – אם המשטרה ביקשה, לדוגמה, את הארכת המעצר ב- 6 ימים, יכול בית המשפט להורות על מעצר של 3 ימים בלבד.

בתום תקופה זו, באם המשטרה סיימה את החקירה היא תסכים לשחרר את העצור, אך אם החקירה טרם הסתיימה והיא מעוניינת כי המעצר יימשך על מנת שהעצור לא יחבל בחקירה, עליה להביא את העצור לבית המשפט ולבקש מביהמ"ש כי יורה על הארכת המעצר בשנית, ולפעמים גם בשלישית וברביעית.

סך הכל, לא יאריך שופט את תקופת המעצר מעל 30 יום אלא באישור היוה"מ לממשלה, וגם אז – לא יוארך המעצר מעבר ל- 90 יום.

אם הסתיימה תקופת המעצר שנפסקה ע"י ביהמ"ש ולא הוגש כתב אישום, ישוחרר העצור ממעצרו.

אם הוגש כתב אישום, יכולה התביעה להגיש ביחד עם כתב האישום בקשה למעצר עד תום ההליכים של הנאשם (כבר לא חשוד) ואז יתקיים דיון מיוחד בבקשה זו, וביהמ"ש יצטרך להחליט אם ישוחרר הנאשם בתנאים מגבילים (מעצר בית, איזוק אלקטרוני) או יישאר מאחורי הסורגים עד לסיומו של המשפט – תלוי בנסיבות, היינו – עברו הפלילי של הנאשם, סוג העבירה, אפשרויות שהותו בבית תחת פיקוח וכו'.

לקבלת ייעוץ, סיוע וייצוג משפטי מטעם עורך דין פלילי בעל ניסיון במשפט פלילי מאז 1979, המטפל באופן אישי בכל תיק, פנו כעת לעו"ד אבי תגר בטלפונים 04-8512627  או 050-5400819.

דילוג לתוכן