מעצר אזרחי

על המעצר

מעצרו של אדם הוא אחד האירועים הטראומטיים בחייו.
לפתע, תוך שנייה אדם הנכנס למעצר אזרחי, מאבד את הדבר החשוב בחייו – את חירותו, ובנסיבות שרק מקשות על כך, היינו – הוא ניצב מול חוקר משטרה שמטיח בו האשמות קשות, מושלך לחדר קטן ומחניק ולא נקי במיוחד עם עוד אנשים שביניהם, לפעמים, עבריינים מפחידים, והוא מרגיש כאבק אדם.

חשוב עד מאוד לאדם הנקלע לסיטואציה כה קשה ובלתי מוכרת לחלוטין (אם הוא אדם חסר עבר פלילי) שיידע על זכויותיו, שהחשובה שבהן: הזכות להיוועץ בעורך-דין, לפני שהוא בכלל אומר שלום לחוקר המשטרה.

לא זאת אף זאת – על חוקר המשטרה ליידע את העצור על זכותו זו, אלא שחוקרי המשטרה "שוכחים" לפעמים לספר על כך לחשוד ולכן – חשוב שיידע על כך ולא ניתן להגזים בחשיבותו של השימוש בזכות זו מאחר והדברים שאומר החשוד לחוקר ושעליהם הוא מתבקש אף לחתום – עשויים להיות גורליים להמשך ההליך המשפטי (לשבט או לחסד) ואין מהם חזרה – ולכן – כה חשוב להתייעץ עם עורך-דין שחרור ממעצר הבקיא בפלילים לפני החקירה – עורך דין שיכול להרגיע את העצור, להכניס סדר ופרופורציה בכאוס שאליו הושלך ולייעץ לו כיצד להתנהל מול החוקר בצורה המיטבית.

חשוב שהעצור יידע כי עד לבואו של עורך הדין – זכותו לשתוק ולא לאמר דבר לחוקר וטוב יעשה אם ינהג כך.

החוקר יכול לעצור את החשוד ללא צו שופט לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

אם הוא מעוניין, מנימוקים חקירתיים, להחזיק את החשוד במעצר מעבר לכך – עליו להביא את החשוד למחרת בפני שופט המעצרים ולבקש את הארכת מעצרו של החשוד ועל כך יחליט, בתום דיון משפטי, השופט, אם להיענות לבקשת המשטרה ואם כן – לכמה זמן או אם יש מקום לשחרור ממעצר– בתנאים או בלעדיהם.

בדרך כלל, לאחר מספר ימי מעצר (במידה והחליט על כך השופט) תסכים המשטרה לשחרר את החשוד, ואז בתום החקירה יועבר תיק החקירה לפרקליטות או ללשכת התביעות המשטרתית (תלוי בסוג העבירה) להחלטה אם יש מקום להגשת כתב אישום על פי חומר הראיות – אם לאו.
אם הוחלט על סגירת התיק (על נושא עילות הסגירה ברשימה נפרדת), בזה הסתיים הסיפור, ואם לא, יוגש כתב אישום שיתברר בבית המשפט.
לעיתים, כשמדובר בעבירה חמורה, תזדרז התביעה להגשת כתב אישום ובצמוד אליו בקשה מבית המשפט לעצור את החשוד (שכעת, לאחר הגשת כתב אישום הוא הפך לנאשם) עד לתום המשפט נגדו ויתקיים דיון בבית המשפט, בפני הערכאה בה יתברר כתב האישום (בימ"ש שלום או מחוזי) האם להיענות לבקשת התביעה או לשחרר את הנאשם למעצר בית.

כמובן שהחלטת ביהמ"ש נתונה לערעור הן ע"י התביעה והן ע"י הסניגור.

דילוג לתוכן