מעצר עד תום ההליכים 9 חודשים

עילות מעצר עד תום ההליכים

ראיות לכאורה למעצר עד תום ההליכים

 

מנהלת המשטרה חקירה בעניין ביצועה של עבירה, יכולה המשטרה לעצור את החשוד בביצוע העבירה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות

 

אם ברצונה כי החשוד יישאר במעצר לצרכי חקירה, עליה להתכבד ולהופיע בפני שופט בית משפט השלום הדן בענייני מעצרים (שופט תורן) ולשכנעו כי יש להותיר את החשוד במעצר בגין צרכי החקירה.

 

 

השופט יכול להיענות לבקשת המשטרה ולהעניק לה את מספר הימים המבוקשים, להיענות חלקית ע"י הקטנת מספר הימים המבוקש ע"י המשטרה או להורות על שחרור העצור בתנאים כאלה ואחרים.

 

אם הסתיימה החקירה, והמשטרה ממליצה על הגשת כתב אישום, ומעבירה את התיק לפרקליטות (או למשטרה – תלוי בסוג וחומרת העבירה) והחשוד עדיין מצוי במעצר, והגורם שמגיש את כתב האישום (פרקליטות או משטרה, כאמור) מעוניין שהנאשם יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו, הוא יגיש בצמוד לכתב האישום בקשה בהתאם לבית המשפט, אותו בימ"ש שידון בעניינו של הנאשם (שלום או מחוזי)

 

כמובן שהגורם המגיש את הבקשה לא יכול לעשות זאת באופן שרירותי מאחר וכדי להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים, עליו לעמוד בקריטריונים מסויימים הקבועים בחוק {חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו – 1986}

 

בבואו של ביהמ"ש לשקול את בקשת המאשימה, עליו לבדוק אם מתקיימות העילות למעצר עד תום ההליכים הקבועות בחוק, למשל:

 

האם קיים חשד סביר ששחרור הנאשם יביא לשיבוש הליכי המשפט או להתחמקות מהליכי השפיטה או מריצוי עונש המאסר (אם יוטל עליו כזה בסוף המשפט) או יביא להעלמת רכוש או להשפעה על עדים.

 

כמו כן יבדוק ביהמ"ש בעת הדיון בבקשה אם קיים חשד סביר כי הנאשם יסכן בטחונו של אדם או את בטחון הציבור או המדינה.

 

על מנת שביהמ"ש ייענה לבקשה למתן צו מעצר עד תום ההליכים, עליו להשתכנע בראש ובראשונה כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם, וגם אם השתכנע בכך, לא יורה ביהמ"ש על מעצרו עד תום ההליכים של הנאשם אם ניתן להשיג את מטרת המעצר עד תום ההליכים בתנאי שחרור שפגיעתם בנאשם פחותה מאשר מעצר כגון: מעצר בית, מלווה או לא בפיקוח אנשים שיאשר ביהמ"ש, או איזוק אלקטרוני או שלושתם גם יחד.

 

למרות שמו – מעצר עד תום ההליכים, זהו מעצר למשך 9 חודשים.

שחרור ממעצר עד תום ההליכים – אפשרי?
 

אם לא הסתיים המשפט בתוך התקופה הנ"ל, ישוחרר הנאשם ממעצרו אלא אם ביקשה המאשימה להאריך את המעצר עפ"י היתר מהיועץ המשפטי לממשלה ועל החלטה זו ניתן לערור לביהמ"ש העליון, כמו גם על החלטת ביהמ"ש  שהורה על מעצר עד תום ההליכים אך אז הערר (בזכות) יתברר בבימ"ש של מעלה – כלומר – במחוזי, אם ההחלטה על המעצר ניתנה בשלום.

 

על החלטת המחוזי, במקרה זה, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

 

דילוג לתוכן