ניצול יחסי מרות בעבודה

יחסי מרות בעבודה

יחסים בעבודה

אין ספק כי קיומם של מערכות יחסים במסגרת העבודה עלול ליצור בלבול ברמות שונות. על מנת לנסות ולמזער ניצול ופגיעה, נחקק חוק האוסר על ניצול יחסי מרות בעבודה.

מהם יחסי מרות בעבודה? לכאורה במידה ומדובר באנשים בוגרים אשר מנהלים מערכות יחסים בהסכמה היה ניתן לחשוב כי אין צורך בהתערבות החוק וקביעת חוקים האוסרים על יחסי מרות בעבודה, אך מכיוון שכולנו כבר מכירים ויודעים שהעולם איננו כה תמים והדדי, ולאור מקרים חוזרים ונשנים של ניצול הסמכות המעמדית בעבודה על מנת להשיג יחסי מין עם עובדים או לחילופין – השגת טובות הנאה שונות בדרכים אלו, נחקק החוק על מנת להגן על הנפגעים. אין הבדלים בין המגדרים השונים והתפקידים השונים. יחסי מרות אסורים גם כאשר הגבר הוא בעל הדרגה וגם כאר האישה היא בעלת ההדרגה.

מה נכלל ביחסי מרות

יחסי מרות הינם יחסי מין אשר נעשים כאשר יש לאחד הצדדים יכולת שליטה על הצד השני. גם אם לא מדובר על שימוש גלוי לעין בשליטה זו. כל השפעה או סמכות עקיפה אשר יש לאחד הצדדים הינם גורם מספיק על מנת להכניס את יחסי המין שביניהם לקטגוריה של ניצול יחסי מרות.

באופן כזה, נכללים תחת קטגוריה זו מנהל או מנהלת אשר מקיימים יחסי מין עם העובדים שלהם, מפקד או מפקדת בצבא אשר מקיימים יחסי מין עם אחד החיילים או החיילות וגם יחסי מורה ותלמיד נכנסים תחת הגדרות אלו.

כאשר מדובר בשני בוגרים, יש עליהם להוכיח באופן שאינו משתמע לשני פנים כי היחסים נעשו בצורה הדדית לגמרי ומקובלת על שניהם. לא מיד ניתן יהיה להוכיח זאת באופן מוחלט, על כן יש צורך בזהירות מופלגת.

דילוג לתוכן