סוכני ביטוח

סיפורו של ר'

כנגד ר', סוכן ביטוח ותיק עם שם ללא רבב, הוגש כתב אישום בגין עבירת זיוף על כך שהוא חתם את שם המתלוננת על טופס ביטוח רפואי ללא סמכות כדין ובאופן העשוי להיחזות כאילו נחתם ע"י המתלוננת.

בית משפט השלום בחיפה החליט, על סמך המלצת שירות המבחן, שלא להרשיע את ר' בעבירה המיוחסת לו והטיל עליו שעות שירות לתועלת הציבור (של"צ).

משנודע למפקח על הביטוח במשרד האוצר על כך, הוא פסל את רישיונו של ר' לתקופה של 5 שנים.

במאמר מוסגר יצויין כי המידע על כך ש ר' לא הורשע לא היה צריך להגיע – לידיעתו של המפקח, וזאת עפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, ואסור היה לו לעשות שימוש במידע שהגיע אליו בדרך לא חוקית, אך זו כבר סוגיה לדיון נפרד.

ר', שמקור פרנסתו נפגע אנושות, פנה בצר לו לעו"ד אבי תגר המתמחה ב"נישה" מיוחדת זו של מאבקים כנגד החלטות המפקח על הביטוח.

עו"ד תגר הגיש ערעור על החלטת המפקח על הביטוח בבית המשפט המחוזי בחיפה, ערעור שהתברר בפני סגן הנשיא, השופט גדעון גינת.

בדרך כלל, לא נוטים בתי משפט להתערב בהחלטות של רגולטור ובשיקול דעתו, אלא אם שיקול הדעת הינו בלתי סביר לחלוטין.

במקרה זה החליט השופט גינת להתערב בהחלטה וקיצר את התקופה לפסילה של 11 חודשים בלבד במקום 5 שנים.

מן הראוי לציין כי מדובר בהחלטה תקדימית וזו הפעם הראשונה בה התערב בית משפט מחוזי בהחלטת המפקח על הביטוח תוך שהוא משנה אותה בצורה קיצונית.

דילוג לתוכן