עתירות בנושא עבודות שירות

פעמים רבות, קבלת עבודות שירות כעונש תחשב לפריבילגיה עבור הנאשם. זאת מכיוון שעבודות שירות נחשבות לעונש קל משמעותית בהשוואה למאסר בפועל ומאפשרות לנאשם להמשיך ולנהל את חייו בצורה הנחשבת פחות או יותר לתקינה, גם במהלך ריצוי העונש.

פרטים חשובים על עבודות שירות

עבודות שירות מהוות חלופת למאסר לתקופה של עד 6 חודשים, אך גם במידה ותקופת העונש היא מעל שישה חודשים, בית המשפט יכול להחליט כי חלק מהתקופה תרוצה במאסר בפועל ובחלק הנוסף, הנאשם יבצע עבודות שירות.

מאחורי ההחלטה למתן עבודות שירות עומד הרעיון של עונש עבור נאשם, אשר טומן בחובו שירות ותועלת עבור הקהילה.

עבודות שירות נגזרות על נאשם רק אחרי קבלת חוות דעתו של הממונה על עבודות שירות, אשר מעיד על כך שהנאשם אכן מתאים לבצע עבודות שירות ומאיזה סוג. כמובן, שגם הנאשם צריך לתת את הסכמתו לביצוע עבודות אלו.

כאן חשוב לציין, כי קיים פיקוח על אדם אשר קיבל כעונש ביצוע עבודות שירות ובמידה ואותו אדם לא יבצע את אותן העבודות כפי הנדרש, בית המשפט רשאי לבטל עבודות אלו ולהטיל במקומן עונש מאסר בפועל.

עתירות בנושא עבודות שירות – חשיבות עורך הדין

מכיוון, שכאמור, מדובר בעונש הנחשב לקל וגם בתקופת ריצוי העונש הנאשם יכול להמשיך ולנהל חיי משפחה וחברה סדירים ותקינים – במקרים רבים עורכי הדין המייצגים את הנאשמים מגישים עתירות בנושא עבודות שירות בכדי לנסות ולהקל על העונש של לקוחותיהם או למנוע מהם ריצוי מאסר בפועל.

בכדי לזכות בסיכוי, להמתיק את המר ולרצות עבודות שירות בתור עונש, חשוב להקפיד ולבחור עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה. עורך דין שהמתמחה בנושא של הגשת עתירות בנושא עבודות שירות ובעל רזומה של עתירות מוצלחות שכאלו. עורך הדין אבי תגר, הינו עורך דין פלילי בעל ניסיון רב ורזומה עשיר בליווי וייצוג לקוחות בתיקים פליליים מסוגים שונים. כחלק מניסיונו הרב, הגיש עו"ד תגר, פעמים רבות עתירות בנושא עבודות שירות שהתקבלו על ידי בית המשפט ובכך סייע להקלה משמעותית בעונשים של לקוחותיו.

דילוג לתוכן