עבודות שרות

עבודות שרות – מספר שורות להארת הנושא

כידוע, משפט פלילי נגמר באחת מ- 2 צורות – הרשעה או זיכוי (קיימת אפשרות נוספת לפיה ביהמ"ש קובע כי הנאשם עבר את העבירה אך אינו מרשיעו בכך, וזה כבר נושא לרשימה נפרדת).

אם הנאשם זוכה, זהו סוף פסוק, והוא הולך לביתו שמח וטוב לבב (מתוך תקווה עזה שהתביעה לא תערער על הזיכוי לערכאה משפטית גבוהה יותר ששם עלולה התמונה להשתנות וזיכוי עלול להפוך להרשעה).

אם החליט ביהמ"ש להרשיע את הנאשם בביצוע העבירה שיוחסה לו בכתב האישום מתחיל שלב הטיעונים לעונש.

בשלב זה מנסה התביעה לשכנע את ביהמ"ש להחמיר בעונשו של הנאשם בשלל טיעונים מטיעונים שונים כשסנגורו, מאידך מנסה למצוא נקודת זכות לטובת מרשו כך שביהמ"ש לא יחמיר בדינו.

אפשרויות הענישה העומדות בפני ביהמ"ש הן כדלקמן:

  1. מאסר בפועל.
  2. מאסר על תנאי.
  3. קנס.

ביהמ"ש רשאי להחליט כי הנאשם יישא בכל העונשים הנ"ל או בחלקם.

אם החליט ביהמ"ש להטיל על הנאשם מאסר בפועל, רשאי הוא, עפ"י חוק העונשין, להחליט אם הנאשם יישא את עונש המאסר, כולו או מקצתו בעבודות שרות, אך זאת – רק אם גזר ביהמ"ש על הנאשם עונש מאסר שלא יעלה על 6 חודשים.

אם עלה עונש המאסר שהוטל על הנאשם על 6 חודשים – הוא יצטרך לרצות את המאסר כולו מאחורי סורג ובריח.

ניתנת האמת להיאמר כי ברוב המכריע של המקרים, לא משתמש ביהמ"ש בסמכותו להטיל על הנאשם עונש שחלקו מאסר הפועל (אותו על הנאשם לרצות קודם) וחלקו מאסר בעבודות שרות אך כאמור, החוק מאפשר אפשרות כזו.

העבודה אותה יבצע הנאשם נקבעת בתאום עם הממונה על עבודות שרות מתוך מגוון עבודות קיימות אך לעיתים, מסתבר שהעבודה אינה מתאימה לנאשם.

לפני מספר שנים ייצגתי נאשם שנקבע שיעבוד בבית העלמין.
הנאשם, שסביבת העבודה המיוחדת הזו גרמה לו ללחץ נפשי – נתקף במחלת עור שגרמה לו לגרד ולא היה מסוגל להמשיך לעבוד.

האיש הודיע לממונה על עבודות השרות כי אינו מסוגל לעבוד במקום ולא התייצב לעבודה, גם לאחר פגישת בירור עם הממונה אשר הזהירו כי יחזור לבית הכלא לרצות את המאסר מאחורי סורגים אם לא ישוב לעבודה.

האיש, שעדיין סירב לכך, נכלא בבית הסוהר לאחר שהממונה הגיש בקשה לשב"ס להפסיק מנהלית את עבודות השירות של האסיר.

בשלב זה פנה אלי האיש ומיד הגשתי עתירה לביהמ"ש המחוזי אשר קיבל אותה והורה לממונה על עבודות השירות למצוא עבור האיש עבודה חלופית.

דילוג לתוכן