עורך דין סוכני ביטוח

עורך דין סוכני ביטוח

על תחומי מומחיותו המרכזיים של עורך הדין אבי תגר נמנה ייצוג של סוכני ביטוח מול החלטותיו של המפקח על הביטוח במשרד האוצר, הנוגעות לפסילת רישיון. לעו"ד תגר היכרות מעמיקה ויוצאת דופן עם תחום פעילותם של סוכני הביטוח ולאורך השנים הביא ללקוחותיו הישגים רבים, ורבים מסוכני הביטוח בארץ חייבים לו את רישיון הסוכן שלהם.

סמכותו של המפקח על הביטוח

כידוע, חוק הפיקוח על שרותים פיננסים מתווה בין היתר את ההליכים לשלילת רישיונם של סוכנים, ובתוך כך מעניק למפקח סמכות רחבה מאוד ויכולת להשפיע באופן גורף על עיסוקם ופרנסתם. אכן, לעיתים ניתנות החלטות על שלילת רישיון בדרך הפוגעת קשות בסוכן ושאינה עולה בקנה אחד עם הכשלים המיוחסים לו. על פי החוק משנת 1981 יכול המפקח לבטל את רישיונו של סוכן לאחר שהתייעץ עם וועדה מייעצת. לדוגמא, אם הסוכן הפר תנאי מהותי בתנאי רישיונו, אם הפר הוראות חיקוק באופן הפוגע במהימנותו, ואם לא החזיק כספים שנגבו ממבוטחיו בחשבונות נפרדים או שלא העביר אותם למבוטחיו עד ה- 15 לחודש שלאחר הגבייה. יתר על כן, בחוק נקבע כי רישיונו של סוכן עשוי להישלל מן הטעם שטובתו של ציבור המבוטחים מצדיק זאת. בכל המקרים האלו יכול המפקח על הביטוח להתלות את הרישיון עד ל- 45 ימים, שבהם יקיים היוועצות בוועדה מייעצת הכוללת נציגי הציבור, עובדי מדינה וסוכני ביטוח.

מקרה לדוגמא

מטבע הדברים, פסילת הרישיון מהווה פגיעה קשה בשמו הטוב של הסוכן, ביכולתו לעסוק במקצועו ולהתפרנס, ולכך מצטרף הסיכון של אישום בפלילים אשר השלילה ואפילו ההתליה בלבד אינן "תורמות" לו. מאידך, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ניתן לערער על שלילת הרישיון על ידי פנייה לבית משפט מחוזי, וכך גם היה במקרהו של ר' שבו טיפל עורך הדין תגר. מדובר בסוכן ביטוח שהואשם בעבירת זיוף מבלי שהורשע והוטלו עליו של"צ, ואולם, המפקח על הביטוח החליט עקב ההאשמות לפסול את רישיונו ל- 5 שנים, דבר שפגע באורח קשה ביותר בפרנסתו. עורך הדין אבי תגר ערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ולמרות שבמרבית המקרים לא מתערבת ערכאה זו בהחלטות המפקח, החליט השופט לקצר את תקופת השלילה ל- 11 חודשים בלבד.

לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי מטעם עורך דין סוכני ביטוח ניתן לפנות בטלפונים 04-8512627  או 050-5400819.

דילוג לתוכן