תקיפת שוטר במילוי תפקידו

כנגד ק' הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב בגין הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו והתנגדות למעצר – עבירות שעונשן המירבי הוא עד 3 שנות מאסר, וכן, קיים מאסר חובה לפרק זמן מינימלי.

ק' פנה לעו"ד אבי תגר וביקש כי יסייע לו.

עו"ד תגר בדק את חומר הראיות והבין כי ק' היה קורבן של נסיבות והיה במקום הלא מתאים בזמן הלא מתאים, כשגם העובדה שהינו ממוצא אתיופי לא עזרה לו במיוחד.

עו"ד תגר פנה לראש לשכת התביעות בת"א, אשר קיבל את גישתו של עו"ד תגר, הסכים למחוק מכתב האישום את 2 הסעיפים החמורים יותר, היינו הפרעה – לשוטר במילוי תפקידו ותקיפת שוטר, בכפוף לכך שק' יודה בהתנגדות למעצר.

כמו כן, הוסכם כי ק' יישלח לתסקיר של שירות המבחן ובלשכת התביעות התחייבו, בכתב, לקבל את המלצות התסקיר.

התסקיר, כצפוי, היה חיובי לעילא ולעילא ואף המליץ שלא להרשיע את ק' ולהסתפק בשרות לתועלת הציבור בן 100 שעות.

כמו כן, הסכימה התביעה כי רישיון הנשק שנלקח ממנו, יוחזר לו, וכך יוכל להמשיך לעבוד כמאבטח, עבודה בה עסק לפני המשפט. בית המשפט קיבל, כצפוי, את המלצות התסקיר, לא הרשיע את ק' בדינו וקבע כי יבצע 100 שעות של שרות לתועלת הציבור.

דילוג לתוכן